0-Meting

500Incl. BTW

Binnenkort gaan er zware bouwactiviteiten rondom uw huis plaatsvinden, zoals heiwerk, afgravingen, sloopwerkzaamheden, verbouw of nieuwbouw buurwoningen of zwaar transport. Hierdoor kunnen nieuwe bouwgebreken aan uw huis ontstaan of kunnen bestaande bouwgebreken aan uw huis groter worden. Uiteraard zullen de verantwoordelijken voor de uit te voeren werkzaamheden, proberen om schade te voorkomen. Helaas lukt dit niet altijd. Het komt ook steeds vaker voor dat verzekeraars (CAR-verzekering) eisen dat een 0-meting rapport wordt gemaakt waarin de staat van de panden en bebouwing wordt vastgelegd, voordat met de werkzaamheden worden gestart.

 

Wilt u discussie omtrent eventuele geschillen voorkomen, dan kunt u kiezen om een (voor)schouw 0-meting door onze bouwkundige te laten maken.

Voordelen 0-Meting / voorschouw:

 • U heeft een duidelijke en uitgebreide bouwkundige rapportage.
 • U kunt dan met deze rapportage aantonen of een bepaalde schade voor aanvang van de werkzaamheden al aanwezig was of niet. Dit bespaart tijd, geld en discussie achteraf. U staat juridisch sterker.
 • U kunt notariële depotakte van de 0-meting laten vastleggen bij de notaris.

Tijdens de 0-Meting/voorschouw zal de deskundige en gekwalificeerde adviseur van 4cility u informeren over speciale aandachtspunten van onderdelen en installaties, op goede punten en gebreken en u voorzien van advies. Daarna kan hij in een persoonlijk gesprek ingaan op bouwkundige zaken en mogelijke vragen. Zo krijgt u een goed beeld van de staat van het aan te kopen pand, uw mogelijke (verbouw)plannen en de daarbij komende kosten. Vervolgens ontvangt u een uitgebreid keuringsrapport met de bevindingen van onze adviseur, eventueel voorzien van fotorapportage.

 

Hoe werkt een 0-Meting / Voorschouw?

 • De bouwkundige controleert samen met u de bouwkundige onderdelen en installaties van uw pand, op goede punten en gebreken.
 • U kunt aangeven op welke punten de bouwkundige extra moet letten.
 • U ontvangt na de keuring een uitgebreid keuringsrapport met de bevindingen van de bouwkundige, eventueel met fotorapportage.

 

Waar letten wij op bij een 0-meting zowel binnen als buiten?

 • Algemene bouwkundige staat van het pand.
 • Tegelwerk.
 • Stucwerk.
 • Scheurvorming.
 • Horizontale en verticale scheefstand.

0-Meting / Naschouw:

Tijdens een 0-meting / Naschouw zal een een deskundige en gekwalificeerde adviseur van 4cility na afloop van de werkzaamheden, samen met u de bouwkundige onderdelen en installaties van uw pand beoordelen.
 

De keuring wordt aan uw afrekenlijst toegevoegd. Hierna kunt u afrekenen. Na het bestellen van de keuring nemen we binnen 24 uur contact met u op om de keuring in te plannen.