NEN 3140-keuring

500Incl. BTW

Elektrische installaties zijn onderhevig aan slijtage en moeten veilig gebruikt kunnen worden door uw medewerkers. Als eigenaar van een pand of werkgever bent verantwoordelijk voor het in goede staat houden en veiligheid van de elektrische installaties/gereedschappen en apparatuur en voorlichting en onderricht van uw werknemers. U kunt als eigenaar of werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van ongevallen die zijn ontstaan door een onveilige situatie.  Het is dus van groot belang dat u elektrische installaties/apparatuur/gereedschappen periodiek (minimaal eenmaal in de 5 jaar) op veiligheid laat inspecteren. De methode waarin de wijze van inspecteren is beschreven, is volgens de ARBO wetgeving vastgelegd in de NEN 3140.

 

Door het laten uitvoeren van een NEN 3140-keuring weet u of de elektrische installaties/apparaten/gereedschappen voldoen aan de hiervoor geldende technische- en veiligheidsvoorschriften.

Voordelen NEN 3140-keuring:

  • U kunt NEN 3140-keuringsrapport gebruiken voor de verzekering.
  • U weet of uw elektrische installatie in goede staat en veilig te gebruiken is.
  • Uw medewerkers hebben de juiste instructie/voorlichting om veilig met elektrische installaties/apparatuur/gereedschappen te werken.
  • U kunt periodieke keuringskosten opnemen in uw MJOP.

Tijdens de NEN 3140-keuring zal de deskundige en gekwalificeerde adviseur van 4cility de veiligheid van uw elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen beoordelen.  U ontvangt vervolgens per mail een keuringsrapport met de bevindingen van onze adviseur (inclusief fotoreportage), een advies voor eventuele verbetering of preventieve maatregelen.

 

Waar letten wij op bij een NEN 3140-keuring?

  • Zijn elektrische installaties/apparatuur/gereedschappen veilig om mee te werken.
  • Hebben medewerkers periodiek instructie/voorlichting gekregen over de gevaren die zij kunnen tegenkomen, zodat zij veilig kunnen werken met elektrische installaties/apparatuur/gereedschappen.
  • Zijn periodieke keuringen/onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De keuring wordt aan uw afrekenlijst toegevoegd. Hierna kunt u afrekenen. Na het bestellen van de keuring nemen we binnen 24 uur contact met u op om de keuring in te plannen.