Opleveringskeuring

500Incl. BTW

De verbouwing van uw pand of nieuwbouw is bijna klaar en wilt u weten of dit vakkundig en conform afspraak is uitgevoerd. U kunt dan kiezen voor een Opleveringskeuring. Een deskundige en gekwalificeerde adviseur van 4cility bekijkt, samen met u, of alle werkzaamheden conform afspraak met de aannemer zijn uitgevoerd.

 

U ontvangt vervolgens per mail een opleveringsrapport. Eventuele gebreken of anders uitgevoerde werkzaamheden worden hierin vermeld. Dit rapport zal door zowel u als de betreffende aannemer ondertekend worden. De aannemer verplicht zich hiermee om eventuele gebreken op te lossen. Als er punten zijn waar u en aannemer het oneens zijn, dan worden deze in het opleveringsrapport opgenomen als ‘discussiepunt’.

 

Mocht er op een later moment een geschil ontstaan, dan heeft u een officieel opleveringsrapport om naar te verwijzen.

Voordelen van een Opleveringskeuring:

  • U kunt bij eventuele geschillen met de aannemer verwijzen naar Opleveringskeuring.
  • U heeft een goed beeld van de bouwkundige kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
  • U heeft een duidelijke en uitgebreide bouwkundige rapportage.
  • U weet welke bouwgebreken er zijn.
  • Uw belangen staan voorop bij een Opleveringskeuring na verbouwing.

 

Wilt u dat eventuele gebreken vóór de officiële oplevering zijn opgelost, dan kunt u kiezen voor een Voor-opleveringskeuring. Dit is een extra keuring die 1 of 2 weken voor de officiële oplevering zal plaatsvinden. Eventuele gebreken of anders uitgevoerde afspraken worden dan in een eerder stadium ontdekt en kunnen vaak al voor de oplevering zijn opgelost.

 

Nadelen Voor-opleveringskeuring:

  • Omdat tijdens de voor-oplevering zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond, kan de controle maar gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Tijdens de Opleveringskeuring zal de deskundige en gekwalificeerde adviseur van 4cility, samen met u, beoordelen of alle werkzaamheden conform afspraak met de aannemer zijn uitgevoerd. Vervolgens ontvangt u een uitgebreid rapport (inclusief fotorapportage) met de bevindingen van onze adviseur.

De keuring wordt aan uw afrekenlijst toegevoegd. Hierna kunt u afrekenen. Na het bestellen van de keuring nemen we binnen 24 uur contact met u op om de keuring in te plannen.